Debata o polityce imigracyjnej

Wydarzenie: Model Polskiej Polityki Imigracyjnej

Cel: Zaadresowanie rekomendacji inspirujących do dyskusji i zmian w polityce imigracyjnej.

Kontynuacja  w ramach scenario planning debaty publicznej o rynku pracy zorganizowanej przez Fundację Przyjazny Kraj 6 kwietnia 2017 w Warszawie, z rekomendacjami Macieja Bukowskiego z WiseEuropa.

Zbudowanie dwóch eksperckich scenariuszy:

 • państwo nie podejmuje działań w realizacji celowej polityki imigracyjnej (i akceptuje spadek populacji)
 • konstruuje politykę imigracyjną, politycznie akceptowalną i zgodną ze zdefiniowanym interesem Polski

Wnioski: Przygotowanie rekomendacji dla budowy Polskiej Polityki Imigracyjnej  w celu zneutralizowania wyzwań demograficznych i utrzymania/ zwiększenia wzrostu gospodarczego.

Autorzy rekomendacji & Speakerzy:

 • Dr Stanisław Kluza, b.  minister finansów
 • Tomasz Pietrzak,  Move One Relocations, Immigration Consultant
 •  Prof. Paweł Kaczmarczyk,  Kierownik Zakładu Ekonomii Ludności I Demografii UW

Moderator debaty: Tomasz Prusek, Fundacja Przyjazny Kraj

Obszar 1:  rekomendacje/prezentacja dr Stanisław Kluza

 1. Diagnoza potrzeb rynku pracy w kontekście imigracji. Punktem wyjścia rekomendacja z prezentacji Macieja Bukowskiego z panelu ” Propozycje strategii dla rynku pracy w Polsce w celu wsparcia wzrostu gospodarki „ : potrzebujemy rocznie do 2050 r. od 100 tys. imigrantów do 30 tys. (w razie reformy rynku pracy w modelu niemiecko-skandynawskim, np. aktywizacja zawodowa kobiet).
 2. Jak model imigracji ekonomicznej powiązać z modelem imigracji osiedleńczej? Czy przyjmować imigrantów stosując zasadę „otwartych drzwi”, czy wg zapotrzebowania gospodarki? Znaczenie imigrantów dla utrzymania finansów publicznych, koszty obciążenia wydatkami socjalnymi. W jaki sposób zapewnić odpowiedni poziom zatrudnienia dla wzrostu gospodarczego?

 

Obszar 2:  rekomendacje/prezentacja Tomasz Pietrzak

 1. Jakie zmiany prawne są konieczne, aby imigranci mogli sprawnie się u nas osiedlać? Czy potrzebny jest np. „pakiet imigranta”, czyli zbiór regulacji i narzędzi do przeprowadzenia imigracji na dużą skalę? Problem np. łączenia rodzin, pomocy socjalnej, zamieszkania, alokacji. Propozycja pakietu na poziomie państwa (wybór, przyjazd, opieka zdrowotna, edukacja) i lokalnym (asymilacja społeczna, zapewnienie miejsca zamieszkania i pracy, pomoc żłobkowa/przedszkolna dla dzieci).
 2. Wyzwania instytucjonalne związane z imigracją. Kwestia luki językowej, cyfrowej. Zorganizowanie edukacji w kierunkach potrzebnych gospodarce, językowej w celu integracji społecznej.

 

Obszar 3: rekomendacje/prezentacja prof. Paweł  Kaczmarczyk

 1. Polityka imigracyjna. Jaką państwo powinno prowadzić politykę imigracyjną: humanitarną (uchodźcy) czy ekonomiczną (imigranci ekonomiczni)? Czy właściwe jest określenie kierunków imigracyjnych? Jak pod tym względem wyglądają działania innych państw? A jeśli nie imigracja, to co?
 2. Przykłady polityk imigracyjnych w wybranych krajach (np. Kanada, Australia, USA, Niemcy, UK). Programy asymilacyjne. Jak zachęcić do powrotu polskich imigrantów ekonomicznych, np. z UK? Na ile polska reimigracja ma szanse powodzenia? Czy i jaki np. pakiet podatkowy powinni otrzymać?  

Gdzie: hotel Sheraton, Warszawa

Kiedy: czwartek, 5 października 2017, godz. 16.00

Goście: 40-50 osób: przedsiębiorcy, menadżerowie, politycy, dziennikarze/blogerzy, liderzy opinii

Charakter spotkania: zamknięte, na zaproszenie Fundacji