Raport o energetyce

Fundacja Przyjazny Kraj, kierując się celami statutowymi, rozpoczęła prace nad kolejnym projektem o polskiej energetyce, którego celem jest opublikowanie raportu „Sieć do zmiany: jak zreformować polski sektor dystrybucji energii elektrycznej” w listopadzie 2019 roku. To kontynuowanie analizy stanu polskiej energetyki, która została zapoczątkowana raportem „Polska energetyka 2030” opublikowanym w czerwcu 2018 r., w którym wskazaliśmy na zagrożenia związane ze wzrostem cen CO2, konieczność stopniowego odejścia od wytwarzania opartego o węgiel, i postawienie na technologie odnawialne, których ceny dynamicznie spadają.

Obecnie naszym celem jest zebranie opinii ekspertów i przeanalizowanie stanu polskiej sieci dystrybucji, którą czekają ogromne wyzwania związane np. z rozbudową mocy wytwórczych, rozwojem elektromobilności oraz energetyką prosumencką. Zamierzamy wskazać, jakie korzyści mogą przynieść rozsądne rozwiązania w zakresie wykorzystania nowoczesnych technologii w dystrybucji energii elektrycznej dla gospodarstw domowych, przedsiębiorstw, państwa, ale także samych firm energetycznych.

W raporcie chcemy odpowiedzieć m.in. na pytania:

  • Jak wygląda sektor dystrybucji w Polsce? W jakiej jest sytuacji finansowej? Jaki jest stan infrastruktury?
  • Jakie są koszty dostarczania energii elektrycznej w Polsce na tle UE? Jak wygląda niezawodność dostaw w Polsce na tle UE?
  • Czy decentralizacja dystrybucji jest konieczna?
  • Jak umieścić odbiorcę końcowego w centrum zainteresowania?
  • Co zmienią elektromobilność i magazyny energii?
  • Jaki będzie koszt cyfryzacji dystrybucji i otwarcia jej na prosumentów? Jakie koszty poniesie energetyka?

Premierę raportu zaplanowano na 6  listopada podczas 30. Konferencji Energetycznej EuroPOWER w Warszawie.