Konferencja naukowa w Szkole Głównej Handlowej

Prezes Fundacji Przyjazny Kraj Tomasz Prusek będzie mieć zaszczyt prowadzić sesję makroekonomiczną „Handel filarem rozwoju gospodarczego Polski” podczas konferencji naukowej „Rola handlu detalicznego dla rozwoju społeczno-gospodarczego Polski” organizowanej przez Instytut Rozwoju Gospodarczego – SGH, Instytut Statystyki i Demografii – SGH oraz QUANT TANK – Instytut Debaty Eksperckiej i Analiz w Warszawie (Szkoła Główna Handlowa, budynek C; Aleja Niepodległości 128) w dniu 5 kwietnia 2022 roku, godz. 10.15-11.45.

Udziału w sesji potwierdzili (w kolejności alfabetycznej):

  • dr Radosław Cholewiński – członek zarządu TFI Skarbiec SA
  • Krzysztof Mrówczyński – menadżer ds. analiz sektorowych Bank Pekao SA
  • Józef Myrczek – Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
  • dr Konrad Walczyk – Instytut Rozwoju Gospodarczego SGH

Podczas sesji moderowanej przez prezesa Tomasza Pruska przedstawione zostaną poglądy w wielu tematach istotnych dla znaczenia handlu detalicznego w rozwoju społeczno-gospodarczym Polski, w tym:

  • Czy handel detaliczny w Polsce jest przykładem branży, gdzie swoboda gospodarcza i procesy konkurencyjne przesądziły o sukcesie transformacji gospodarczej? Jak wypadamy pod tym względem na tle Unii Europejskiej?
  • Czy sieci handlowe w Polsce mają pozytywny wpływ na niższe tempo inflacji i stabilizację cen detalicznych?
  • Czy obniżenie VAT na produkty spożywcze z 5% do 0% osiągnęło/osiąga zamierzone cele i pomaga walczyć z inflacja? Jakie znaczenie mają sieci handlowe jako płatnicy dla budżetu państwa?
  • Czy wysoka inflacja oraz postępujący wzrost stóp procentowych będą sprzyjać wzrostowi konsumpcji w Polsce? Na ile konsumpcja detaliczna jest ważna dla wzrostu PKB i jakie są jej motory?

W programie konferencji w Szkole Głównej Handlowej również sesja mikroekonomiczna „Współpraca z handlem źródłem wzrostu dla MSP” oraz sesja społeczna „Handel detaliczny stabilizatorem procesów społecznych”.