Konferencja o polskiej polityce migracyjnej

Wydarzenie: Konferencja „Polska polityka migracyjna. Uwarunkowania i rekomendacje”

 

Data i miejsce: 17 kwietnia 2024 w godz. 16.00-19.45, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, (budynek C – aula I, al. Niepodległości 128)

 

Fundacja Przyjazny Kraj jest współorganizatorem konferencji „Polska polityka migracyjna. Uwarunkowania i rekomendacje” z Instytutem Statystyki i Demografii Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH, Studenckim Kołem Naukowym Ekonomii Politycznej (SGH) oraz think tankiem Instytut Debaty Eksperckiej i Analiz – QUANT TANK. Konferencja odbędzie się 17.04.2023  (środa) w godz. 16.00-19.45 w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (budynek C – aula I, al. Niepodległości 128).

 

Sesja 1. konferencji: „Diagnoza: Uwarunkowania demograficzne, społeczne i gospodarcze dla polityki migracyjnej w Polsce” (godz. 16.25-17.45)

 

Sesja 2. konferencji: „Rekomendacje: Możliwe kierunki kształtowania polityki migracyjnej w Polsce” (godz. 18.15-19.30)

 

Tomasz Prusek, prezes zarządu Fundacji Przyjazny Kraj, będzie moderować sesję „Diagnoza: Uwarunkowania demograficzne, społeczne i gospodarcze dla polityki migracyjnej w Polsce” (godz. 16.25-17.45)

 

Dyskusja z udziałem (w kolejności alfabetycznej):

  • dr hab. Paweł Kaczmarczyk – Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Warszawski oraz Ośrodek Badań nad Migracjami
  • dr hab. Paweł Strzelecki – Instytut Statystyki i Demografii, SGH
  • Joanna Torbé-Jacko – przewodnicząca Komisji ds. Polityki Migracyjnej przy BCC
  • Marek Wójcik – pełnomocnik zarządu ds. legislacyjnych, Związek Miast Polskich

 

Sesję „Rekomendacje: Możliwe kierunki kształtowania polityki migracyjnej w Polsce” moderować będzie dr Stanisław Kluza – prezes Instytutu QUANT TANK ((godz. 18.15-19.30);

 

Dyskusja z udziałem (w kolejności alfabetycznej):

  • dr hab. Maciej Duszczyk – Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Warszawski
  • dr Marta Jaroszewicz – Ośrodek Badań nad Migracjami oraz Uniwersytet Warszawski
  • dr hab. Jacek Męcina – Konfederacja Lewiatan oraz Uniwersytet Warszawski
  • dr Paweł Wojciechowski, prof. WPSW – dyrektor w firmie konsultingowej Whiteshield Partners), Przewodniczący Rady Programowej Instytutu Finansów Publicznych (IFP)

 

Wstęp wolny, zainteresowanych udziałem w wydarzeniu prosimy o potwierdzenie na adres mailowy: biuro@ideia.pl bądź́ tel.: 22 299 66 30