Panel o walce ze smogiem

Wydarzenie: „Czym oddychamy? Jak wygrać walkę ze smogiem?”

Gdzie: Warszawa, hotel Sheraton

Kiedy: środa, 21 marca 2018, godz. 16.00. Czas trwania 2-3 h.

Goście: 40-50 osób: przedsiębiorcy, menadżerowie, prawnicy, dziennikarze/blogerzy, liderzy opinii

Charakter spotkania: zamknięte, na zaproszenie Fundacji

Cel: Zaadresowanie rekomendacji inspirujących do dyskusji o sposobach walki ze smogiem na poziomie legislacyjnym i wykonawczym, centralnym i samorządowym, w perspektywie krótko- i długoterminowej, wyzwaniu edukacyjnym – budowaniu świadomości ekologicznej społeczeństwa.

Gość specjalny: Piotr Woźny, Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds programu “Czyste powietrze”

Autorzy rekomendacji & speakerzy:

  • Piotr Woźny, Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds programu “Czyste powietrze”
  • Piotr Siergiej, Polski Alarm Smogowy

 

Moderator: Tomasz Prusek, Fundacja Przyjazny Kraj

 

Program panelu:

 Wystąpienie/prezentacja Pana Pełnomocnika Piotra Woźnego: „Jakie działania podejmuje rząd, aby rozwiązać problem smogu? Inicjatywy legislacyjne (ustawy&rozporządzenia), delegacja uprawnień dla samorządów. Koszty i źródła finansowania działań antysmogowych (dotacje, kredyty preferencyjne, ulga podatkowa). Jakie instrumenty można wykorzystać: normy jakości paliw stałych, usunięcie z rynku odpadów węgla, wymiana pieców, termomodernizacja, komunikacyjne strefy niskiej emisji w miastach (LEZ), rozwój sieci ciepłowniczej”.

Przewidywany czas: 30 min

 

  1. Wystąpienie Pana Piotra Siergieja: „Skala zagrożenia smogiem w Polsce – straty społeczne i gospodarcze. Wkład organizacji pozarządowych w walkę ze smogiem. Budowanie świadomości ekologicznej w społeczeństwie. Skala problemu ubóstwa energetycznego i sposoby jego rozwiązania. ”

Przewidywany czas: 20 min

 

  1. Dyskusja nad rekomendacjami z udziałem zaproszonych gości. Przewidywany czas: 1-1,5 h

 

Udział w panelu jest bezpłatny, wydarzenie nie ma charakteru komercyjnego, jest organizowane w ramach celów statutowych Fundacji.

 

Zainteresowanych prosimy o kontakt tomasz.prusek@przyjaznykraj.pl