Strategia Rozwoju Rynku Kapitałowego w Polsce

Panel dyskusyjny: „Rekomendacje dla Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego w Polsce”.

Gdzie: Warszawa, hotel The Westin Warsaw, Boardroom, ul. Jana Pawła II 21

Kiedy: wtorek, 7 maja 2019, godz. 16.00. Czas trwania 2-3 h.

Goście: 40-50 osób: reprezentanci środowiska rynku kapitałowego, przedsiębiorcy, menadżerowie, prawnicy, analitycy, dziennikarze/blogerzy

Charakter spotkania: zamknięte, na zaproszenie Fundacji

Cel: Zamierzeniem panelu organizowanego przez Fundację Przyjazny Kraj jest przedstawienie 10 rekomendacji przez pięć organizacji samorządowych i stowarzyszeń działających na rynku kapitałowym i zaprezentowanie kluczowych warunków dla rozwoju rynku jako głosu środowiska rynku kapitałowego w trakcie konsultacji nad SRRK, które zostanie przekazane do Ministerstwa Finansów i ośrodkom odpowiedzialnym za projekt SRRK.

 

Zaproszenie do udziału w panelu przyjęły następujące organizacje samorządowe i  stowarzyszenia środowiska rynku kapitałowego:

 

 • Izba Domów Maklerskich
 • Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
 • Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych
 • Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami
 • Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych

 

Moderator: Tomasz Prusek, Fundacja Przyjazny Kraj

 

Program panelu

 

 1. Wystąpienie Prezesa Waldemara Markiewicza, przestawienie stanowiska Izby Domów Maklerskich do projektu SRRK

Przewidywany czas: 15 min

 1. Wystąpienie Prezesa Mirosława Kachniewskiego, przestawienie stanowiska Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych do projektu SRRK

 Przewidywany czas: 15 min

 

 1. Wystąpienie Prezesa Jarosława Dominiaka, przestawienie stanowiska Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych do projektu SRRK

 Przewidywany czas: 15 min

 

 1. Wystąpienie Prezesa Marcina Dyla, przedstawienie stanowiska Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami do projektu SRRK

 Przewidywany czas: 15 min

 

 1. Wystąpienie Prezes Małgorzaty Rusewicz, przedstawienie stanowiska Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych do projektu SRRK

 Przewidywany czas: 15 min

  

 1. Dyskusja panelowa nad wystąpieniami i rekomendacjami z udziałem zaproszonych gości. Przewidywany czas: 1-1,5 h

  

 1. Przyjęcie wspólnej deklaracji w sprawie SRRK.

 

 Udział w panelu jest bezpłatny, wydarzenie nie ma charakteru komercyjnego, jest organizowane w ramach celów statutowych Fundacji.

 

Zainteresowanych prosimy o kontakt: tomasz.prusek@przyjaznykraj.pl