Repatrianci w społeczeństwie polskim i na rynku pracy

Wydarzenie: Panel dyskusyjny „Repatrianci – miejsce w społeczeństwie i na rynku pracy. Jak przedsiębiorcy mogą wesprzeć działania administracji?”

Gdzie: Warszawa, hotel Sheraton

Kiedy: środa, 28 listopada 2018, godz. 16.00. Czas trwania 2-3 h.

Goście: 40-50 osób: przedsiębiorcy, menadżerowie, politycy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, prawnicy, dziennikarze/blogerzy, liderzy opinii

Gość specjalny: Małgorzata Wypych, Poseł na Sejm RP

Charakter spotkania: zamknięte, na zaproszenie Fundacji

Cel: Zaadresowanie rekomendacji inspirujących do dyskusji o polityce repatriacyjnej państwa: organizacji przyjazdu repatriantów, znalezieniu miejsca zamieszkania, pracy, dostępu do edukacji i świadczeń, a także asymilacji w społeczeństwie i budowy z udziałem repatriantów kapitału społecznego

Moderator: Tomasz Prusek, Fundacja Przyjazny Kraj

 

Program panelu

Wystąpienie Pani Poseł Małgorzaty Wypych: „Dlaczego sprowadzenie repatriantów jest ważne pod względem politycznym i gospodarczym? Wyzwania legislacyjne i administracyjne.

 Przewidywany czas: 30 min 

  • Repatriacja jako element polityki migracyjnej państwa
  • Skala potencjalnej repatriacji i okres trwania
  • Wsparcie finansowe dla rodzin repatriantów

Wystąpienie Pana Stanisława Kluzy: „Znaczenie repatriantów dla budowy kapitału społecznego oraz zmniejszenia luki demograficznej”

Przewidywany czas: 20 min

  • Wyzwania adaptacyjne w społeczeństwie polskim
  • Wejście repatriantów na rynek pracy
  • Budowa kapitału społecznego przy udziale repatriantów

 Dyskusja panelowa nad rekomendacjami z udziałem gości. Przewidywany czas: 1-1,5 h

Udział w panelu jest bezpłatny, wydarzenie nie ma charakteru komercyjnego, jest organizowane w ramach celów statutowych Fundacji.

 Zainteresowanych prosimy o kontakt: tomasz.prusek@przyjaznykraj.pl