Panel o rynku pracy

Wydarzenie: Propozycje strategii dla rynku pracy w Polsce w celu wsparcia wzrostu gospodarki

Speaker: Maciej Bukowski, Wise Europa

Moderator: Tomasz Prusek, Fundacja Przyjazny Kraj

Obszary do dyskusji:

  1. Diagnoza stanu rynku pracy po wejściu w życie programi 500+, nowej płacy minimalnej i godzinowej. Czy poza branżą IT, BPO i zakładami produkcyjnymi zlokalizowanych w regionach poza dużymi ośrodkami mamy naprawdę do czynienia z „rynkiem pracownika” w Polsce?
  2. Analiza powodów i skali występowania zjawisk wpływająch negatywnie na rynek pracy: luka płacowa, słaba aktywizacja zawodowa kobiet, wykluczenie z powodu wieku (50+), niepełnosprawności, trudne przekwalifikowanie pracowników w regionach „starego przemysłu”.
  3. Ile rąk do pracy będzie potrzebować gospodarka w najbliższych latach, biorąc pod uwagę trendy demograficze? Czy robotyzacja, autamatyzacja i sztuczna inteligencja wykorzystane w przemyśle i usługach (gospodarka 4.0) mogą neutralizować negatywny wpływ demografii na rynek pracy? Wyzwania dla urzędów pracy, agencji zatrudnienia, polityki imigracyjnej, regulacja polityki zatrudnienia. Zmiana stylu zarządzania przedsiębiorstwami: elestyczny czas pracy, mniejszy wymiar godzin (kobiety), praca zdalna, wykorzystanie możliwości technologicznych cyfrowej gospodarki.

Wnioski: Przygotowanie pięciu rekomedacji dla budowy strategii dla rynku pracy w celu utrzymania/ zwiększenia wzrostu gospodarczego i atrakcyjności Polski dla inwestorów.

Cel: Zaadresowanie rekomendacji inspirujących do dyskusji i zmian na rynku pracy, w celu budowy strategii rynku pracy silnie wspierającej wzrost gospodarczy w Polsce.

Gdzie: hotel Sheraton, Warszawa

Kiedy: czwartek, 6 kwietnia 2017, godz. 16.00

Goście: 30-40 osób: przedsiębiorcy, menadżerowie, dziennikarze/blogerzy, liderzy opinii

Charakter spotkania: zamknięte, na zaproszenie Fundacji

Osoby zainteresowanie proszone są o kontakt: tomprusek@gmail.com