System podatkowy

FUNDACJA PRZYJAZNY KRAJ

Wydarzenie: Seminarium o podatku VAT

Cel: Zaadresowanie rekomendacji inspirujących do dyskusji o polityce podatkowej.

Projekt jest kontynuacją tematu raportów o VAT przygotowanych dla Fundacji w poprzednich latach, które są dostępne na stronie przyjaznykraj.pl

Autorzy rekomendacji & Speakerzy:

 • Mateusz Walewski, główny ekonomista PwC Polska
 • Jan Tokarski, dyrektor zespołu ds. sporów podatkowych i doradztwa regulacyjnego PwC Polska
 • Małgorzata Militz, doradca podatkowy w GWW Ladziński, Cmoch i Wspólnicy

Moderator: Tomasz Prusek, Fundacja Przyjazny Kraj

 

Program seminarium:

 1. Wprowadzenie: zmiana rozmiarów luki w VAT – Mateusz Walewski

 Przewidywany czas: 15 min

  

 1. Rekomendacje w zakresie stworzenia przyjaznego środowiska podatkowego dla przedsiębiorców w zakresie VAT – Jan Tokarski

Przewidywany czas: 30 min

 • Wytyczne dla funkcjonariuszy Krajowej Administracji Skarbowej dokładnie określające, co powinno być uznane lub nieuznane w ramach kontroli za „należytą staranność”
 • Wytyczne, że wątpliwości co do rzeczywistej roli podatnika (ofiary przestępstw karuzelowych) winny być rozstrzygane na jego korzyść
 • Doprowadzenie do wstrzymania wykonywania decyzji wymiarowych dla podatników-ofiar przestępstw
 • Skrócenie do niezbędnego minimum okresów rozliczeniowych za jakie prowadzone są spory z podatnikami-ofiarami przestępstw
 • Wprowadzenie fazowania sporów, aby poszczególne decyzje podatkowe nie naruszały płynności finansowej podatników
 • Wprowadzenie ulg w spłatach zobowiązań dla podatników z branż szczególnie narażonych na wyłudzenia
 • Wprowadzenie preferencyjnych zasad traktowania podatników, którzy uprzedzając działania aparatu skarbowego decydują się na ujawnienie i skorygowanie nieprawidłowości
 • Wprowadzenie instytucji mediacji podatkowej

 

 1. Praktyka postępowań sądowych w sprawie VAT – Małgorzata Militz:

Przewidywany czas: 30 min 

 • Przesłanki wykazania działania przez podatnika w dobrej wierze w orzecznictwie sądów krajowych – z wykazaniem różnic dla transakcji krajowych i międzynarodowych (WDT, eksport towarów)
 • Praktyczne możliwości zastosowania tych wskazówek przez podatników/przedsiębiorców.

 

 1. Dyskusja panelowa nad rekomendacjami z udziałem zaproszonych gości Przewidywany czas: 1-1,5 h

Gdzie: Warszawa, hotel Sheraton, sala Sofia

 

Kiedy: środa, 29 listopada 2017, godz. 16.00. Czas trwania 2-3 h.

 

Goście: 40-50 osób: przedsiębiorcy, menadżerowie, politycy, dziennikarze/blogerzy, liderzy opinii

 

Charakter spotkania: zamknięte, na zaproszenie Fundacji

 

Zainteresowanych prosimy o kontakt: tomasz.prusek@przyjaznykraj.pl