Wydarzenie: okrągły stół o energetyce

Fundacja Przyjazny Kraj i centrum analityczne Polityka Insight organizują 12 grudnia (czwartek) spotkanie w formule okrągłego stołu pod tytułem „Sieć do zmiany. Jak zreformować polski sektor dystrybucji energii elektrycznej?”. Odbędzie się ono w godz. 10:00-11:30 w siedzibie Polityki Insight przy ul. Słupeckiej 6.

Spotkanie będzie służyć eksperckiej dyskusji nad tezami i wnioskami z raportu Polityki Insight o sektorze dystrybucji energii przygotowanego dla Fundacji Przyjazny Kraj. Z raportu wynika, że polskie linie energetyczne są przestarzałe, niedostosowane do zmieniającego się klimatu, ale też warunków przyspieszającej w Unii transformacji energetycznej. Jednocześnie wyczerpuje się model utrzymania stabilności finansowej grup energetycznych w oparciu o dystrybucję energii. Aby przygotować się do zmian jakie czekają sektor energetyczny, potrzebna jest szeroka dyskusja jak zreformować infrastrukturę przesyłową i dystrybucyjną. Spotkanie pozwoli na wymianę opinii pomiędzy przedstawicielami administracji państwowej, biznesem i organizacjami pozarządowymi, wskaże kierunki dalszej współpracy i priorytety.

W czasie spotkanie chcielibyśmy poruszyć następujące tematy:

  • Jak przygotować dystrybucję i przesył do transformacji energetycznej?
  • Jak poprawić stabilność i jakość dostaw energii w Polsce?
  • W jakim tempie dokończyć wdrażanie inteligentnych liczników i cyfryzację energetyki?
  • Jak ułożyć na nowo relacje energetyki i samorządów?

Rejestracja: wydarzenia@politykainsight.pl