X Europejski Kongres Gospodarczy

Tomasz Prusek, prezes zarządu Fundacji Przyjazny Kraj, będzie mieć zaszczyt moderować panel „Źródła finansowania inwestycji” podczas jubileuszowego X Europejskiego Konkresu Gospodarczego w Katowicach, 15 maja 2018, w godz. 11.30-13.00, Sala Konferencyjna 1. Panel ma odpowiedzieć na pytania o wyzwania związane z finansowaniem inwestycji, szczególnie w kontekście kierunków rozwoju polskiej gospodarki oraz przyszłego budżetu unijnego.

Dyskusja z udziałem (w kolejności alfabetycznej):

 • Małgorzata Kleniewska-Wodtke, prezes zarządu Fitch Polska SA
 • Krzysztof Kuniewicz, dyrektor zarządzający Siemens Finance Sp. z o.o.
 • Andrzej Olszewski, członek zarządu PKP SA
 • Adam Pers, wiceprezes zarządu ds. bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej mBank SA
 • Marcin Piasecki, wiceprezes zarządu ds. inwestycyjnych Polski Fundusz Rozwoju
 • Artur Resmer, członek zarządu PKP Intercity SA
 • Witold Słowik, podsekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju
 • Przemysław Szulfer, dyrektor finansowy Warbud SA

 

Oto główne zagadnienia do dyskusji podczas panelu sformułowane przez Organizatorów, poszerzone przez Moderatora o bardziej szczegółowe wątki:

 • Cezura 2020 roku – wysychający strumień unijnych pieniędzy? (znaczenie środków unijnych dla finansowania polskiej gospodarki, przewidywania dotyczące nowego budżetu UE 2021-2027 i zmiany priorytetów w alokacji środków, jak przygotować się na zmianę modelu finansowania inwestycji na poziomie centralnym i samorządowym).

 

 • Instrumenty zwrotne – jak korzystać? Co to zmienia? (zmiana paradygmatu z modelu dotacyjnego na zwrotny, wzrost udziału instrumentów zwrotnych w kolejnych budżetach UE, na jakie rodzaje inwestycji kierować instrumenty zwrotne, wpływ instrumentów zwrotnych na biznesplany inwestycyjne: mikropożyczki, gwarancje ubezpieczeniowe, poręczenia, kredyty, dla jakich przedsiębiorstw szczególnie dedykowane są instrumenty zwrotne, rola banków oraz funduszy w dystrybucji instrumentów zwrotnych, rola preferencyjnych warunków finansowych: stopa procentowa i zabezpieczenia, doświadczenia w zakresie instrumentów zwrotnych z Planu Junckera)

 

 • Jak gospodarka będzie sobie radzić przy znacznie niższych funduszach z Brukseli (znaczenie budowania długoterminowych oszczędności w Planie na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, ile pieniędzy i w jakich obszarach mogą zapewnić PPK, kapitałochłonność polityki reindustrializacji oraz planowanych wielkich projektów infrastrukturalnych, zagrożenie wpadnięcia Polski w tzw. pułapkę średniego dochodu z powodu niższych inwestycji)

 

 • Nowe źródła i modele finansowania inwestycji (problem nadmiernego względem średniej UE ubankowienia struktury polskich oszczędności, wzrost znaczenia finansowania przez rynek kapitałowy, wykorzystanie emisji akcji i obligacji w celu pozyskania środków inwestycyjnych, gdzie szukać środków na finansowanie gospodarki innowacyjnej, rozwój Partnerstwa Publiczno-Prywatnego jako jednej z alternatywnych metod finansowania inwestycji publicznych – korzyści dla partnera prywatnego i publicznego, oraz kosztów infrastruktury publicznej)

 

 • Oferta rynku finansowego dla biznesu. Fundusze, inwestorzy zewnętrzni, współfinansowanie (jak zbudować ścieżkę finansowania od startupu do dojrzałej firmy: aniołowie biznesu, crowdfunding, seed capital, capital venture, fundusze private equity, giełda, udział inwestorów zewnętrznych w projektach sukcesji w firmach, wyzwania związane z podziałem władzy w firmach w zamian za finansowanie).

 

Serdecznie zapraszamy uczestników Europejskiego Kongresu Gospodarczego!