XII Europejski Kongres Finansowy

XII Europejski Kongres Finansowy

06-08 czerwca 2022, Sopot

Wydarzenie: Debata o długu publicznym

 

Tomasz Prusek, prezes zarządu Fundacji Przyjazny Kraj, będzie mieć zaszczyt moderować panel dyskusyjny towarzyszący prezentacji założeń raportu „Zagrożenia nadmiernego długu publicznego – edycja 2022” podczas XII Europejskiego Kongresu Finansowego, 7 czerwca w godz. 14.30-15.30.  W wydarzeniu wezmą udział autorzy raportu: Monika Kurtek, Ludwik Kotecki, Sławomir Dudek, a gospodarzem będzie Instytut Odpowiedzialnych Finansów.

 

Raport przedstawia problematykę długu publicznego, czynniki jego wzrostu i stabilności, ale również zagrożenia wynikające z nadmiernego poziomu, w końcu konsekwencji doprowadzenia do sytuacji, w której kontrola nad dynamiką długu zostaje utracona i dochodzi do kryzysu zadłużenia. Jest to aktualizacja Raportu z 2021 r. o tym samym tytule, uwzględniająca zmiany na rynku finansowym w latach 2021-2022, wyższe stopy procentowe, wysoką inflację. Omówione zostały warunki stabilności i źródła zmniejszania długu publicznego oraz wyzwania długookresowe finansów publicznych w Polsce.

 

Do jakiego stopnia państwo może bezkarnie brnąć w dług? Jakie skutki może mieć nadmierne zadłużenie i prowadzenie populistycznej polityki „życia na kredyt”? Jak odpowiedzialnie prowadzić finanse państwa? Czy przejrzyste finanse publiczne są ważne? – na te i wiele innych pytań związanych z długiem publicznym autorzy, Sławomir Dudek, Ludwik Kotecki i Monika Kurtek, odpowiadają w przygotowanym przez Instytut Odpowiedzialnych Finansów w partnerstwie i ze wsparciem Fundacji Przyjazny Kraj raporcie „Zagrożenia nadmiernego długu publicznego – edycja 2022”, który zostanie upubliczniony w czerwcu i będzie wkładem w debatę publiczną o gospodarce w Polsce.