XII Konferencja Rada Nadzorcza

XII Konferencja Rada Nadzorcza

21 listopada 2022, Warszawa

Wydarzenie: Debata o radach nadzorczych

 

Tomasz Prusek, prezes zarządu Fundacji Przyjazny Kraj, będzie mieć zaszczyt moderować debatę „Co czeka rady nadzorcze w 2023 roku” podczas XII Konferencji Rada Nadzorcza, 21 listopada 2022 w godz. 16.15-17.00 w Sali Notowań Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

 

Dyskusja z udziałem (w kolejności alfabetycznej):

  • Maria Aluchna– prof. dr hab., Kierownik Katedry Teorii Zarządzania Szkoły Głównej Handlowej
  • Raimondo Eggink– Człowiek Corporate Governance 2018, niezależny członek Rad Nadzorczych
  • Monika Kaczorek– biegły rewident, zastępca prezesa Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, członkini rad nadzorczych
  • Filip Gorczyca– biegły rewident, ACCA, członek zarządu Stowarzyszenia Niezależnych Członków Rad Nadzorczych, członek rad nadzorczych spółek giełdowych
  • Wiesław Łatała– radca prawny

 

Podczas debaty poruszone zostaną tematy związane z wyzwaniami stojącymi przed radami nadzorczymi, m.in.: czy rok 2023 będzie okresem nowego pozytywnego otwarcia w relacjach rada nadzorcza – zarząd, czy też otwarciem nowych sporów kompetencyjnych;  co zmieni się w praktyce relacji biegłego rewidenta z radą nadzorczą i zarządem spółki; czy popularność niezależnego doradcy rady nadzorczej będzie duża; czy należy się spodziewać wzrostu akceptacji rad nadzorczych dla podejmowania przez spółkę działań o większym ryzyku biznesowym z powodu większej możliwości uniknięcia odpowiedzialności; czy za wzrostem kompetencji rad nadzorczych pójdą w górę wynagrodzenia i nastąpi przyśpieszenie profesjonalizacji ich zawodowych członków; w jaki sposób rada nadzorcza powinna szacować ryzyka trudne lub wręcz niemożliwe do przewidzenia (COVID-19, wojna w Ukrainie); jak rada nadzorcza powinna się przygotować do strategii ESG.

Szczegóły wydarzenia na stronie https://konferencjarn.pl/