XIII Europejski Kongres Gospodarczy

XIII Europejski Kongres Gospodarczy

22 września 2021, godz. 09.30-11.00

 

Wydarzenie: Debata „Krajowy Plan Odbudowy – reformy, programy i inwestycje”

 

Tomasz Prusek, prezes zarządu Fundacji Przyjazny Kraj, w ramach działań statutowych Fundacji, będzie mieć zaszczyt poprowadzić 22 września 2021 o godz. 09.30-11.00 debatę „Krajowy Plan Odbudowy – reformy, programy i inwestycje” podczas XIII Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach. Uczestnikami debaty będą (w kolejności alfabetycznej):

 

  • Waldemar Buda, sekretarz stanu, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
  • Izabela Leszczyna, poseł na Sejm RP, sekretarz stanu w ministerstwie finansów w latach 2013-2015
  • Elżbieta Mączyńska, prezes, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa
  • Tadeusz Truskolaski, prezydent Białegostoku, prezes zarządu, Unia Metropolii Polskich
  • Wojciech Warski, Przewodniczący Platformy Gospodarka Przyszłości, wiceprezydent, Pracodawcy RP
  • Arkadiusz Wiśniewski, prezydenta Opola
  • Jan J. Zygmuntowski, Management & Artificial Intelligence Program Coordinator, Akademia Leona Koźmińskiego, współprzewodniczący, Polska Sieć Ekonomii, dyrektor programowy, CoopTech Hub

 

Debata ma odpowiedzieć na pytania o wyzwania związane z Krajowym Planem Odbudowy (KPO) m.in. w kontekście priorytetów i mechanizmów podziału środków finansowych, spodziewanych efektów dla gospodarki i doświadczeń związanych z działaniami antykryzysowymi podejmowanymi w UE.