XIII Konferencja Rada Nadzorcza

XIII Konferencja Rada Nadzorcza

18 września 2023, Warszawa

Wydarzenie: Debata o ESG i radach nadzorczych

 

Tomasz Prusek, prezes zarządu Fundacji Przyjazny Kraj, będzie mieć zaszczyt moderować debatę „Środowisko i społeczeństwo z perspektywy rad nadzorczych” podczas XIII Konferencji Rada Nadzorcza z przewodnim tematem „ESG z perspektywy rad nadzorczych”, 18 września 2023 w godz. 16.05-16.45 w Sali Notowań GPW w Warszawie.

Dyskusja z udziałem (w kolejności alfabetycznej):

  • Iva Georgijew  –  Członkini Rady Chapter Zero Poland
  • Monika Marcinkowska – prof. UŁ, Człowiek Corporate Governance 2021
  • Ilona Pieczyńska-Czerny – Człowiek Corporate Governance 2022, PwC

 

Podczas debaty poruszone zostaną tematy dotyczące wyzwań stojących przed radami nadzorczymi związanych z zasadami ESG (ang. Environmental, Social and Corporate Governance), ponieważ z roku na rok rośnie znaczenie wpływu organizacji na środowisko, sprawy społeczne i zachowanie ładu korporacyjnego, co wymaga proaktywnej postawy przedsiębiorstw i wdrożenia szeregu zmian organizacyjnych, w tym nadzorczych. Efektywny nadzór korporacyjny jest jednym z kluczy do właściwego wzdrożenia i przestrzegania zasad związanych ze środowiskiem i społeczeństwem, a właściwie przygotowane strategie zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw są warunkiem utrzymania ich konkurencyjności.