XXII Konferencja Izby Domów Maklerskich

XXII Konferencja Izby Domów Maklerskich

15-18 maja 2022, Bukowina Tatrzańska

Wydarzenie: Debaty o rynku kapitałowym

Tomasz Prusek, prezes zarządu Fundacji Przyjazny Kraj, będzie mieć zaszczyt moderować cztery panele dyskusyjne podczas XXII Konferencji Izby Domów Maklerskich odbywającej się w dniach 15-18 maja 2022 w Bukowinie. Tytuł przewodni tegorocznej konferencji: „Rynek kapitałowy wobec przemian gospodarczych XXI wieku i wyzwań zrównoważonego rozwoju”

 

Podczas paneli uczestnicy będą dyskutować m.in. o roli i znaczeniu inwestorów indywidualnych i na ile są oni konsumentami, profilu inwestora świadomego środowiskowo i znaczeniu ESG w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych, potencjale  rynku VC i  jego przyszłości we wspieraniu projektów technologicznych, oraz szansach i wyzwaniach krajowych firm inwestycyjnych.

 

Udział w dyskusjach wezmą znamienici paneliści (w kolejności alfabetycznej):

 1. Panel: „Kim są dziś inwestorzy indywidualni, jak ich utrzymać i jak się z nimi komunikować.”
 • Paweł Biedrzycki– Analityk, Redaktor Naczelny StrefaInwestorow.pl
 • Jarosław Dominiak– Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych
 • Dorota Nowalińska– Zastępca Dyrektora Departamentu Firm Inwestycyjnych, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego
 • Izabela Olszewska– Członek Zarządu, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
 • Marek Wierzbowski– Prezes Sądu IDM, Kancelaria Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy – Adwokaci i Radcowie Prawni
 • Grzegorz Zawada– Dyrektor Biura Maklerskiego PKO Banku Polskiego

 

 1. Panel: „Profil inwestora odpowiedzialnego społecznie i środowiskowo – co powinniśmy o nim wiedzieć i jak mu doradzać?”
 • Tomasz Bilczyński – Sustainable Banking Lead, Accenture sp. z o.o.
 • dr hab. Krzysztof Jajuga – Prezes Zarządu, CFA Society Poland
 • Izabela Olszewska – Członek Zarządu, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA
 • Piotr Sobków – Członek Zarządu, Izba Domów Maklerskich
 • Piotr Żochowski – Prezes Zarządu, PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA

 

 1. Panel: „Projekty technologiczne dla rynku VC – luka kapitałowa czy luka projektowa?”
 • Mateusz Nowak – Dyrektor Rozwoju Biznesu, Noctiluca
 • Maciej Ćwikiewicz – Prezes Zarządu, PFR Ventures
 • Marek Garniewski – Ekspert, Biuro Relacji Inwestorskich PKN Orlen SA
 • Michał Heromiński – Partner, Radca Prawny, Krynicki Dajczer Kamiński Heromiński Sp. p. Radców Prawnych
 • Krzysztof Szubert – Prezes Zarządu, NCBR Investment Fund ASI SA
 • dr Mateusz Zawistowski – Managing Director, ff Venture Capital Sp. z o.o.

 

 1. Panel: „Szanse i wyzwania dla krajowej branży firm inwestycyjnych”
 • Tomasz Bardziłowski– Dyrektor Zarządzający, Doradca Zarządu, IPOPEMA Securities S.A.
 • Piotr Kozłowski– Dyrektor Biura Maklerskiego Pekao
 • Radosław Olszewski– Prezes Zarządu Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A.
 • Bartosz Świdziński– Członek Zarządu Erste Securities Polska S.A.
 • Grzegorz Zawada– Dyrektor Biura Maklerskiego PKO Banku Polskiego