GWW TAX: Dobra wiara – jak bronić się przed zarzutem niedziałania z należytą starannością z VAT?