27. Konferencja WallStreet SII

27. Konferencja WallStreet Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych

26-28 maja 2023, Karpacz

Wydarzenie: Debata o skutkach inflacji, wojny i kryzysu energetycznego dla spółek giełdowych

 

Tomasz Prusek, prezes zarządu Fundacji Przyjazny Kraj, będzie mieć zaszczyt moderować panel dyskusyjny „Inflacja, wojna i kryzys energetyczny nową rzeczywistością polskich spółek giełdowych” podczas 27. Konferencji WallStreet Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych w Karpaczu, w piątek 26 maja 2023 roku, w godz. 18.30-19.15.

 

Panel ma odpowiedzieć na pytania o wyzwania dla spółek giełdowych związane z kluczowymi wydarzeniami gospodarczymi i geopolitycznymi, oraz ich wpływem na polski rynek kapitałowy i koniunkturę giełdową. Podczas dyskusji poruszone zostaną tematy m.in. wpływu wojny w Ukrainie na globalną i krajową gospodarkę oraz bezpieczeństwo geopolityczne, jak spółki utrzymują konkurencyjność na rynku krajowym i międzynarodowym przy silnej presji inflacyjnej, jakie są sposoby zabezpieczenia ryzyka spółek na ponadprzeciętnie zmiennym rynku surowcowym, walutowym i stóp procentowych, na ile kryzys energetyczny przyśpieszy „zieloną transformację” oraz jak zarządzać aktywami w środowisku wysokich stóp procentowych.

Udział w dyskusji wezmą znamienici paneliści (w kolejności alfabetycznej):

  • dr Adam Czyżewski, główny ekonomista PKN Orlen
  • Tomasz Kulik, CFO Grupy PZU
  • Grzegorz Ochędzan, CFO Grupy AB SA
  • Robert Ostrowski, z-ca prezesa zarządu ds. ekonomicznych JSW

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych to największa organizacja zrzeszająca inwestorów na polskim rynku kapitałowym, która reprezentuje ich interesy, dba o przestrzeganie praw akcjonariuszy mniejszościowych oraz prowadzi edukację ekonomiczną. SII liczy 19 tys. członków i działa od 23 lat.

Szczegóły organizacyjne na stronie wallstreet.org.pl