28. Konferencja WallStreet SII

  1. Konferencja WallStreet Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, 07-09 czerwca 2024, Karpacz

 

Wydarzenie: Debata o koniunkturze w gospodarce

 

Tomasz Prusek, prezes zarządu Fundacji Przyjazny Kraj, będzie mieć zaszczyt moderować panel dyskusyjny „Koniunktura w gospodarce oczami zarządów dużych spółek giełdowych” podczas 28. Konferencji WallStreet Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych w Karpaczu, w piątek 7 czerwca 2024 roku, w godz. 18.45-19.30.

 

Panel ma odpowiedzieć na pytania o wyzwania dla spółek giełdowych związane z kierunkiem rozwoju koniunktury gospodarczej w Polsce i na świecie. Podczas dyskusji poruszone zostaną tematy m.in. jak spodziewane odbicie PKB w latach 2024-2025 wpłynie na wyniki spółek i otoczenie konkurencyjne, jakie czynniki będą wpływać na ceny surowców, jakim wyzwaniem dla spółek i gospodarki jest umacniający się złoty, jak zarządzać aktywami, szczególnie obligacjami, w środowisku wysokich stóp procentowych, dalszy wzrost inflacji – jakie powoduje to wyzwania w kontekście spirali cenowo-płacowej, marż i kosztów.

 

Udział w dyskusji wezmą znamienici paneliści (w kolejności alfabetycznej):

 

  • Remigiusz Krzyżanowski, z-ca prezesa zarządu ds. ekonomicznych JSW
  • Piotr Krzyżewski, wiceprezes zarządu ds. finansowych KGHM
  • Tomasz Kulik, członek zarządu PZU
  • Grzegorz Ochędzan, wiceprezes zarządu AB SA

 

 Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych to największa organizacja zrzeszająca inwestorów na polskim rynku kapitałowym, która reprezentuje ich interesy, dba o przestrzeganie praw akcjonariuszy mniejszościowych oraz prowadzi edukację ekonomiczną. SII liczy 20 tys. członków i działa od 25 lat.

 

Szczegóły organizacyjne na stronie wallstreet.org.pl