Debata o rynku kapitałowym

Prezes zarządu Fundacji Przyjazny Kraj Tomasz Prusek, oraz członkowie Rady Fundacji, zgłosili swój udział podczas wyjazdowego posiedzenia sejmowej Komisji Gospodarki i Rozwoju 21 czerwca w Sali Notowań w gmachu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Podczas posiedzenia przedstawiona zostanie przez Prezesa GPW oraz Ministra Rozwoju i Finansów informacja o stanie polskiego rynku kapitałowego i perspektywach jego rozwoju.

Fundacja Przyjazny Kraj zwróciła się w marcu tego roku z pismem do Przewodniczącego Komisji Gospodarki i Rozwoju Jerzego Meysztowicza z prośbą o podjęcie dyskusji w ramach Komisji na temat sytuacji polskiego rynku kapitałowego i zaproponowanie działań, które zahamują spadek jego znaczenia dla gospodarki i przyczynią się do jego rozwoju. Oto treść pisma:

 

„Szanowny Panie Przewodniczący,

Fundacja Przyjazny Kraj, z racji statutowych celów prowadzenia badań i analiz dotyczących systemów regulacyjnych i ekonomicznych, oraz promowania i rozwoju przedsiębiorczości, zwraca w swojej działalności szczególną uwagę  na znaczenie rynku kapitałowego dla polskiej gospodarki.

Fundacja współpracuje przy realizacji projektów diagnozujących stan rynku kapitałowego, znaczenie dla gospodarki oraz przedstawiających rekomendacje jego dalszego rozwoju. W 2016 r. Fundacja Przyjazny Kraj wsparła powstanie dwóch raportów „Wiatr w żagle. Obywatelska strategia dla polskiego rynku kapitałowego” i „Poryw i flauta. Jak giełda napędza polską gospodarkę” przygotowanych przez Fundację Warszawski Instytut Studiów Ekonomicznych i Europejskich WiseEuropa, których celem było zainicjowanie publicznej debaty nad polskim rynkiem kapitałowym, który po latach dynamicznego rozwoju znalazł się w impasie, czego dowodzi kilkuletnia stagnacja indeksów giełdowych, malejący udział inwestorów indywidualnych w obrotach giełdy, mała liczba spółek wchodzących na giełdę i duża liczba wycofujących akcje z obrotu.

Szczególnie dotkliwe dla polskiego rynku kapitałowego, w tym giełdy papierów wartościowych, było obniżenie jego reputacji w odbiorze społecznym przy okazji zmian w systemie Otwartych Funduszy Emerytalnych, rozpoczętych w 2013 r. Odbudowanie zaufania do rynku kapitałowego wymaga transparentnej polityki publicznej, długofalowej strategii rządowej współtworzonej i wspieranej przez środowisko rynku kapitałowego, stabilnych rozwiązań legislacyjnych i instytucjonalnych.

Krajowe fundusze emerytalne stanowią jeden z filarów każdego rozwiniętego rynku kapitałowego, zapewniając stały dopływ krajowego kapitału na giełdę i finansując rozwój przedsiębiorstw oraz całej gospodarki. Pozostawienie OFE, jako prywatnego aktywnego inwestora na giełdzie, z jednej strony pomoże w utrzymaniu płynności rynku, z drugiej będzie przekonywać obywateli do powszechnego, dobrowolnego oszczędzania na emeryturę, co jest jednym z najważniejszych wyzwań w obliczu nieuchronnych zmian demograficznych i procesu starzenia się społeczeństwa.

Kondycja rynku kapitałowego jest też ważna z tego powodu, że bez efektywności w tym obszarze trudniej będzie realizować Plan na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju wicepremiera Mateusza Morawieckiego, którego filarami są: krajowy kapitał dla rozwoju firm oraz rozwój innowacyjnych firm. Pozyskiwanie kapitału przez innowacyjne firmy właśnie na rynku kapitałowym jest alternatywą dla trudnego do uzyskania finansowania bankowego. Dlatego rozwój rynku kapitałowego leży w interesie państwa i społeczeństwa, służy budowaniu długoterminowych oszczędności, sprzyja edukacji ekonomicznej, tworzy miejsca pracy, pozwala na powstanie i wzrost młodych, innowacyjnych firm, jak choćby z sektora gier, którego przedstawiciele stanowią znaczącą reprezentację wśród emitentów giełdowych i odnoszą sukcesy na skalę światową.

Fundacja Przyjazny Kraj zwraca się z prośbą o podjęcie dyskusji w ramach Komisji Gospodarki i Rozwoju na temat sytuacji polskiego rynku kapitałowego i zaproponowanie działań, które zahamują spadek jego znaczenia dla gospodarki i przyczynią się do jego rozwoju z korzyścią dla wszystkich uczestników rynku, budżetu państwa i konkurencyjności gospodarki. Ze swojej strony Fundacja Przyjazny Kraj, wspólnie z partnerami eksperckimi, służy raportami, analizami i opiniami, które może zaprezentować podczas takiej dyskusji.

Jesteśmy przekonani, że Komisja Gospodarki i Rozwoju jest właściwym adresatem potrzeby debaty o przyszłości rynku kapitałowego i może być motorem wartościowych rekomendacji i działań.”