Energetyka

Fundacja Przyjazny Kraj, kierując się celami statutowymi, zakończyła prace nad projektem o polskim rynku energii elektrycznej, którego celem jest opublikowanie raportu „Polska energetyka 2030”.

Naszym założeniem było zebranie i skonfrontowanie opinii ekspertów na temat stanu polskiej energetyki i jej przyszłości w horyzoncie 5-, 10-, i 15-letnim. Z tej dyskusji wyłoniło się kilka scenariuszy przyszłości energetycznej Polski w zależności od podejmowanych decyzji. Dzięki temu nasz raport będzie wkładem do dyskusji jakie decyzje są wskazane, a jakich decyzji i zaniechań unikać.

Kierujemy się przesłaniem, że dostępność, cena i jakość energii elektrycznej były nieomal jedynym aspektem infrastruktury, które nie były barierami rozwoju gospodarczego po 1989 r. Utrzymanie takiego stanu rzeczy w przyszłości jest konieczne dla wzrostu gospodarczego i konkurencyjności przemysłu. Wstępne nawet oszacowanie wyzwań stojących przed sektorem elektroenergetycznym pokazuje jednocześnie, że zachowanie obecnego poziomu pewności zasilania nie będzie wcale łatwe.

W celu wypracowania spójnego obrazu wyzwań, które stoją przed naszym krajem w obszarze zaopatrzenia (dostępności ilościowej i terytorialnej, pewności dostaw, jakości) w energię elektryczną zorganizowaliśmy grupę dziewięciu specjalistów we współpracy ze specjalistycznym portalem WysokieNapiecie.pl, który został naszym partnerem merytorycznym projektu „Polska energetyka 2030”.

Na podstawie wywiadów z ekspertami, przygotowaliśmy materiał do raportu. Wnioski i rekomendacje sformułowane w wyniku tej dyskusji zostaną przekazane ośrodkom mającym wpływ na decyzje dotyczące przyszłości rynku energii elektrycznej w Polsce oraz upublicznione w postaci raportu „Polska energetyka 2030” w dniu 21 czerwcu 2018 r., podczas konferencji w Hotelu Mercure Grand.

W raporcie chcemy odpowiedzieć m.in. na pytania:

  1. Jaki był związek struktury PKB z energochłonnością w ostatnich 10 latach? Jaki będzie ten związek w przyszłości?
  1. Jakiego trendu wzrostu zapotrzebowania na energię elektryczną należy się spodziewać w Polsce w horyzoncie 5-10-15 lat? 3. Jakie moce wytwórcze i jakiego rodzaju będą potrzebne, by zaspokoić popyt w w/w horyzoncie?
  1. Jak będzie funkcjonować krajowy system elektroenergetyczny i na ile będzie determinowany przez rodzaje źródeł energii?
  1. Czy trendy w rozwoju energetyki prosumenckiej mogą całkowicie zmienić model funkcjonowania sieci przesyłowej i dystrybucyjnej?
  1. Jakie decyzje należy podjąć, by system elektroenergetyczny długoterminowo zapewniał zaopatrzenie w energię po rozsądnych cenach dla gospodarstw domowych i przemysłu?