II Ogólnopolska Konferencja Prawa Rynku Kapitałowego

II Ogólnopolska Konferencja Prawa Rynku Kapitałowego

„Rynek Kapitałowy wobec rozwoju nowych technologii”

Wydarzenie: Panel „Prawo finansów i instrumentów finansowych”

23 maja 2023, Kancelaria DZP w Warszawie

 

Tomasz Prusek, prezes zarządu Fundacji Przyjazny Kraj, będzie mieć zaszczyt wystąpić podczas II Ogólnopolskiej Konferencji Prawa Rynku Kapitałowego „Rynek Kapitałowy wobec rozwoju nowych technologii” na zaproszenie Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Poland.

Konferencja to innowacyjny projekt, który daje możliwość rozwoju naukowego oraz stanowi forum spotkania zarówno specjalistów, jak i studentów kierunków prawniczych i ekonomicznych w zakresie prawa handlowego, prawa bankowego, prawa finansowego oraz szeroko pojętego prawa rynku kapitałowego.

Partnerem głównym Konferencji Prawa Rynku Kapitałowego jest Kancelaria DZP, a wspierają także największe wiodące na rynku kapitałowym podmioty, firmy oraz kancelarie, m.in. Deloitte, CMS, KPMG, BSWW. Konferencja jest odpowiedzią na rosnące zainteresowanie prawem handlowym, wynikającym z badania „Studenci Prawa w Polsce”, podczas którego studenci wybrali właśnie tę dziedzinę prawa jako trzecią, z zakresu której chcieliby się specjalizować. Pierwsza edycja Ogólnopolskiej Konferencji Prawa Rynku Kapitałowego ELSA Poland przyciągnęła blisko pół tysiąca uczestników, zarówno studentów jak i prawników. Fundacja Przyjazny Kraj dziękuje za zaproszenie do udziału i wystąpienia Tomasza Pruska na Konferencji.

Konferencja odbędzie się w Warszawie w dniu 23 maja 2023 roku.

Prezes Tomasz Prusek będzie mieć wystąpienie konferencyjne na temat: „Historia polskiego rynku kapitałowego pisana technologią” podczas panelu „Prawo finansów i instrumentów finansowych”.