IX Europejski Kongres Gospodarczy

Tomasz Prusek, prezes zarządu Fundacji Przyjazny Kraj, będzie mieć zaszczyt moderować panel „Wyzwania demograficzne” podczas IX Europejskiego Kongresu Gospodarczego w  w Katowicach, 12 maja 2017, w godz. 11.30-13.00, Sala Balowa A.

Serdecznie zapraszamy uczestników EKG!

 

Dyskusja z udziałem (kolejność alfabetyczna):

 • Stanisław Kluza, prezes zarządu, Bank Ochrony Środowiska SA
 • Kordian Kolbiarz, burmistrz Nysy
 • Tomasz Latocha, wiceprezes, MARR SA
 • Alina Potrykowska, sekretarz generalny, Rządowa Rada Ludnościowa
 • Elżbieta Radwan, burmistrz Wołomina
 • Paweł Wojciechowski, główny ekonomista, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, minister finansów w 2006 roku, podsekretarz stanu w ministerstwie spraw zagranicznych 2009-2010

 

 

Oto zagadnienia do dyskusji podczas panelu sformułowane przez Organizatorów, poszerzone przez Moderatora o bardziej szczegółowe wątki:

 

 • Trendy demograficzne i ich potencjalne skutki społeczne i gospodarcze (na ile pojawiające się w przestrzeni publicznej szacunki spadku populacji i brak pracowników są realne, jak to wpłynie na strukturę gospodarki, na ile przyjęcie rozwiązań skandynawskich lub niemieckich może wpłynąć na wzrost zatrudnienia, np. aktywizacja zawodowa kobiet, zmniejszenie luki płacowej w firmach)

 

 • Przyszła struktura społeczeństwa jako wyzwanie cywilizacyjne. Jak przygotować się na to, co nieuchronne? (zmiany w organizacji miast, opiece zdrowotnej, infrastrukturze komunikacyjnej, programy walki z wykluczeniem społecznym i zawodowym osób starszych)

 

 

 • Prognozy gospodarcze w kontekście demografii. Produktywność, praca, finanse publiczne (jak budować strategię zatrudnienia, na ile polska gospodarka będzie w stanie utrzymać swoją konkurencyjność, kto utrzyma finanse publiczne w starzejącym się społeczeństwie, co dalej z polityką wieku emerytalnego, na ile automatyzacja i robotyzacja złagodzi negatywne skutki demograficzne dla gospodarki)

 

 • Rola samorządów i rządu w stymulowaniu dzietności (wsparcie finansowe, rozbudowanie opieki żłobkowej i przedszkolnej, zwiększenie urlopów rodzicielskich, zmiany prawne dotyczące czasu i formy pracy kobiet, w tym praca zdalna oraz w zmniejszonym wymiarze),

 

 • Imigranci ze Wschodu (Ukraina, Białoruś) na polskim rynku pracy. Warunki, obawy, korzyści (na ile konieczne jest wprowadzenie modelu osiedleńczego na duża skalę, jakie powinny w tym celu nastąpić zmiany prawne, w jaki sposób przygotować się społecznie na tę zmianę, na ile istotna jest luka językowa i cyfrowa imigrantów)

 

 

Tematyka panelu na EKG wpisuje się ważną debatę publiczną na temat wpływu zmian demograficznych na społeczeństwo i gospodarkę w Polsce.

 

Fundacja Przyjazny Kraj zorganizowała 6 kwietnia w Warszawie panel dyskusyjny o strategii dla rynku pracy w Polsce. Dr Maciej Bukowski z Wise Europa przedstawił prezentację „Rynek pracy na rozdrożu”, z którą można się zapoznać na stronie przyjaznykraj.pl