Konferencja Senackiego Zespołu Samorządowego

W dniu 3 lutego 2022 w godz. 11.00-14.00 w Ostrowie Wielkopolskim odbędzie się Konferencja Senackiego Zespołu Samorządowego, na której zostanie zaprezentowany i poddany dyskusji raport „Finanse samorządów terytorialnych po pandemii. Od kryzysu do rozwoju.”, który powstał w 2021 roku w Fundacji Ośrodek Rozwoju Polski, dzięki wsparciu Fundacji Przyjazny Kraj. W konferencji wezmą udział autorzy raportu: Krzysztof Kwiatkowski, Wadim Tyszkiewicz i Marek Wójcik. W programie zaplanowano wystąpienia Senator Ewy Mateckiej, Prezydent Miasta Ostrowa Beaty Klimek, Starosty Ostrowskiego Pawła Rajskiego, Przewodniczącego Senackiego Zespołu Samorządowego Senatora Zygmunta Frankiewicza. W wydarzeniu będzie uczestniczyć również prezes Fundacji Przyjazny Kraj Tomasz Prusek.

Autorzy raportu omówią tematy związane m.in. z finansami jednostek samorządu terytorialnego (jst) przed i po pandemii COVID-19, trendami demograficznymi w aspekcie perspektywy rozwoju samorządu, tworzeniem stabilnych finansów jst w dobie kryzysu i ich rozwoju, a także zakresu autonomii jst w nowej sytuacji prawnej po 1 stycznia 2022.

Raport „Finanse samorządów terytorialnych po pandemii. Od kryzysu do rozwoju.” przygotowany przez Fundację Ośrodek Rozwoju Polski w partnerstwie i ze wsparciem Fundacji Przyjazny Kraj jest wkładem do publicznej dyskusji na temat problematyki finansów jednostek samorządu terytorialnego w kontekście skutków pandemii COVID-19 oraz polityki państwa dotyczącej zakresu zadań i źródeł ich finansowania. Jego głównym celem jest zaproponowanie modelu harmonijnego rozwoju samorządów i sposobów odbudowy ich finansów po kryzysie związanym z pandemią COVID-19, stworzenie i propagowanie zasad dobrych praktyk w gospodarowaniu samorządów.