Konferencja WallStreet 21

Tomasz Prusek, prezes zarządu Fundacji Przyjazny Kraj, będzie mieć zaszczyt moderować 3 czerwca o godz. 18.00 panel dyskusyjny „Rynek kapitałowy wczoraj, dzisiaj i jutro” podczas konferencji WallStreet 21 organizowanej w dniach 2-4 czerwca w Karpaczu przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych.

Serdecznie zapraszamy do udziału uczestników konferencji WallStreet21!

Dyskusja z udziałem:

  • Dr Wiesław Rozłucki, b. prezes GPW
  • Prof. Krzysztof Jajuga, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
  • Jacek Socha, PwC

Podczas panelu porozmawiamy o początkach rynku kapitałowego w Polsce na podstawie książki: „Regulowany rynek kapitałowy w Polsce. Początki”, wydanej przez Fundację im. Lesława Pagi w 2015 r., której współautorem jest Tomasz Prusek. Wkładem Tomasza Pruska do książki są wywiady z kilkunastoma osobami, które ćwierć wieku temu budowały warszawską giełdę i Komisję Papierów Wartościowych, m.in. Wiesławem Rozłuckim i Jackiem Sochą. Książka jest unikatowym, dokumentalnym zapisem historii polskiego rynku kapitałowego, bogato ilustrowanym archiwalnymi zdjęciami, który odpowiada na pytania fundamentalne dla kształtu rynku kapitałowego:

  1. Jakie było poparcie polityczne dla powstającego rynku kapitałowego?
  2. Z jakiego powodu w Polsce nie powstało wiele giełd papierów wartościowych?
  3. Dlaczego zdematerializowano akcje spółek giełdowych?
  4. Jak dobierano spółki do prywatyzacji przez giełdę?
  5. Jak działały pierwsze domy maklerskie?

W drugiej części panelu dyskusja będzie dotyczyć obecnego stanu polskiego rynku kapitałowego i stojących przed nim wyzwań, w kontekście m.in. dalszych zmian w OFE oraz realizacji Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju wicepremiera Mateusza Morawieckiego, którego filarami są: krajowy kapitał dla rozwoju firm oraz rozwój innowacyjnych firm.

 

W 2016 r. Fundacja Przyjazny Kraj wsparła powstanie dwóch raportów: „Wiatr w żagle. Obywatelska strategia dla polskiego rynku kapitałowego” i „Poryw i flauta. Jak giełda napędza polską gospodarkę” przygotowanych przez Fundację Warszawski Instytut Studiów Ekonomicznych i Europejskich WiseEuropa, których celem było zainicjowanie publicznej debaty nad polskim rynkiem kapitałowym.

 

Zapraszamy do zapoznania się z raportami na stronie przyjaznykraj.pl