Połączone posiedzenie Zespołów Senatu RP

W dniu 7 grudnia 2021 o godz. 13.00  w Gmachu Senatu RP przy ulicy Wiejskiej 6/8 w Warszawie odbędzie się połączone posiedzenie Senackiego Zespołu ds. Zrównoważonego Rozwoju (Przewodniczący Senator Krzysztof Kwiatkowski) oraz Senackiego Zespołu Samorządowego (Przewodniczący Senator Zygmunt Frankiewicz) na temat „Finanse samorządów terytorialnych po pandemii. Od kryzysu do rozwoju.” Tak zatytułowany jest raport przygotowany przez Fundację Ośrodek Rozwoju Polski w partnerstwie i ze wsparciem Fundacji Przyjazny Kraj, upubliczniony w listopadzie 2021 roku.

Raport jest wkładem Fundacji do publicznej dyskusji na temat problematyki finansów jednostek samorządu terytorialnego w kontekście skutków pandemii COVID-19 oraz polityki państwa dotyczącej zakresu zadań i źródeł ich finansowania. Jego głównym celem jest zaproponowanie modelu harmonijnego rozwoju samorządów i sposobów odbudowy ich finansów po kryzysie związanym z pandemią COVID-19, stworzenie zasad dobrych praktyk w gospodarowaniu samorządów (autorzy raportu Krzysztof Kwiatkowski, Wadim Tyszkiewicz i Marek Wójcik powołują się na przykłady dobrych praktyk w Nowej Soli, Bielsku-Białej i Zgierzu) oraz współpracy między nimi. Bo przyszłość finansów samorządów zależy nie tylko od środków unijnych, ale przede wszystkim od wypracowania długofalowego uniwersalnego modelu finansowania w oparciu o stabilne dochody i korzyści z inwestycji.