Raport “Polska bez euro – bilans kosztów i korzyści”

Fundacja Przyjazny Kraj, kierując się celami statutowymi, rozpoczęła prace, wraz z uznanym niezależnym ośrodkiem analitycznym, nad projektem o konsekwencjach pozostawania Polski poza strefą euro.

Celem jest opublikowanie raportu o bilansie kosztów i korzyści z opóźniania integracji walutowej i zorganizowanie konferencji na ten temat w II połowie marca 2019 r.  W raporcie chcemy pokazać skutki, jakie ponosi państwo, przedsiębiorcy i konsumenci, z braku wprowadzenia euro, zestawić koszty i korzyści, oraz oszacować je w perspektywie do 2030 r., przykładowo w obszarach:

  • zabezpieczania transakcji walutowych
  • stóp procentowych dla gospodarstw domowych
  • kosztów obsługi długu publicznego
  • konkurencyjności cenowej polskiej gospodarki
  • niezależności polityki monetarnej
  • odporności na szoki makroekonomiczne

Uważamy, że w debacie publicznej konieczne jest pokazanie zestawienia kosztów i korzyści z zaniechania integracji, w ujęciu krótkookresowym i długookresowym, aby na tej podstawie nadal prowadzić merytoryczną dyskusję na temat dalszych losów wejścia Polski do strefy euro.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *