X Europejski Kongres Gospodarczy

Tomasz Prusek, prezes zarządu Fundacji Przyjazny Kraj, będzie mieć zaszczyt moderować panel „Zasoby pracy jako bariera wzrostu” podczas X Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach, 16 maja 2018, w godz. 11.30-13.00, Sala Konferencyjna 10. Panel ma odpowiedzieć na pytania o wyzwania związane z rynkiem pracy w Polsce, szczególnie w kontekście utrzymania trwałego wzrostu gospodarczego.

 

Dyskusja z udziałem (w kolejności alfabetycznej):

 • Jakub Dzik, członek zarządu Impel SA
 • Katarzyna Godlewska, współzałożycielka Grupy Absolvent.pl
 • Cezary Mączka, członek zarządu Budimex SA
 • Iwona Szmitkowska, wiceprezes zarządu Work Service SA
 • Dr hab. Katarzyna Śledziewska, DELab Uniwersytet Warszawski
 • Artur Walasik, kierownik, Katedra Finansów Przedsiębiorstw i Ubezpieczeń Gospodarczych, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Oto główne zagadnienia do dyskusji podczas panelu sformułowane przez Organizatorów, poszerzone przez Moderatora o bardziej szczegółowe wątki:

 • Dostęp do pracowników kluczowym problemem współczesnego biznesu (transformacja „rynku pracodawcy” w „rynek pracownika”, skutki zmian demograficznych, decyzje o lokalizacji inwestycji w kontekście potencjału rynku pracy, wyzwania związane z kosztami pozyskania/utrzymania pracowników)

 

 • Skutki braków kadrowych w wymiarze makrogospodarczym. Realne zagrożenie dla rozwoju? (jak budować strategię zatrudnienia, aby polska gospodarka była w stanie utrzymać konkurencyjność, na ile przyjęcie rozwiązań skandynawskich lub niemieckich może wpłynąć na wzrost zatrudnienia w zakresie np. aktywizacji zawodowej kobiet i zmniejszenie luki płacowej w firmach, wpływ presji płacowej na kondycję firm, wpływ słabości rynku pracy na zagrożenie tzw. pułapką średniego dochodu)

 

 • Automatyzacja czy imigracja – jak zaradzić niedoborom? Obecne trendy. Co nas czeka? (na ile automatyzacja i robotyzacja złagodzi negatywne skutki demograficzne dla rynku pracy, jakie zawody są najbardziej zagrożone, gospodarka cyfrowa jako czynnik łagodzący niedobory na rynku pracy, znaczenie imigracji ekonomicznej na polskim rynku pracy: na ile istotna jest luka kompetencyjna imigrantów)

 

 • Zarządzanie firmą w sytuacji permanentnych braków kadrowych. Rozwój kompetencji, nowe rozwiązania organizacyjne, podnoszenie wydajności (współpraca ze szkołami i uczelniami, aby na tym etapie pozyskiwać wykwalifikowanych pracowników, przekwalifikowywanie pracowników i płynna zmiana kompetencji, utrzymanie stabilności zatrudnienia w firmach wrażliwych na cykle koniunkturalne)

 

 • Problemy na rynku pracy jako czynnik stymulujący zmiany jakościowe i inwestycje w firmie (stosowanie elastycznego czasu pracy, praca zdalna, nakłady na nowe technologie zmniejszające pracochłonność, wykorzystanie możliwości gospodarki cyfrowej)

 

Serdecznie zapraszamy uczestników Europejskiego Kongresu Gospodarczego!