XIII Europejski Kongres Finansowy

XIII Europejski Kongres Finansowy

06 czerwca 2023, Sopot

Wydarzenie: Debata o długu publicznym

 

Tomasz Prusek, prezes zarządu Fundacji Przyjazny Kraj, będzie mieć zaszczyt moderować panel dyskusyjny towarzyszący prezentacji założeń raportu „Zagrożenia nadmiernego długu publicznego – edycja 2023” podczas XIII Europejskiego Kongresu Finansowego, w dniu 6 czerwca w godz. 10.30-11.30. W wydarzeniu wezmą udział współautorzy raportu: Rafał Benecki i Sławomir Dudek, a gospodarzem będzie Instytut Odpowiedzialnych Finansów.

 

Raport przygotował Instytut Odpowiedzialnych Finansów w partnerstwie i ze wsparciem Fundacji Przyjazny Kraj, która jest pomysłodawcą projektu, oraz Instytutem Finansów Publicznych.

Raport, który zostanie upubliczniony w czerwcu 2023, przedstawia problematykę długu publicznego, czynniki jego wzrostu i stabilności, ale również zagrożenia wynikające z nadmiernego poziomu, w końcu konsekwencji doprowadzenia do sytuacji, w której kontrola nad dynamiką długu zostaje utracona i dochodzi do kryzysu zadłużenia. Jest to doroczna aktualizacja raportów z 2021 i 2022 r. o tym samym tytule, prezentowanych również na Europejskim Kongresie Finansowym, uwzględniająca zmiany na rynku finansowym w latach 2022-2023, wyższe stopy procentowe, wysoką inflację, wzrost kosztów obsługi długu oraz nowe ramy regulacyjne UE w zakresie długu publicznego. Omówione w nim zostały warunki stabilności i kontroli długu publicznego oraz wyzwania długookresowe finansów publicznych w Polsce.