XIV Europejski Kongres Finansowy

XIV Europejski Kongres Finansowy

12 czerwca 2024, Sopot

Wydarzenie: Premiera raportu o długu publicznym

 

Tomasz Prusek, prezes zarządu Fundacji Przyjazny Kraj, będzie mieć zaszczyt moderować rozmowę z autorami i prezentację  towarzyszącą premierze  konferencyjnej raportu „Zagrożenia nadmiernego długu publicznego – edycja 2024” podczas XIV Europejskiego Kongresu Finansowego, w dniu 12 czerwca w godz. 09.00-10.00.

 

W wydarzeniu wezmą udział autorzy raportu: Sławomir Dudek, Ludwik Kotecki oraz Marta Petka-Zagajewska, a gospodarzem będzie Instytut Odpowiedzialnych Finansów (IOF). Raport przygotował Instytut Odpowiedzialnych Finansów w partnerstwie i ze wsparciem Fundacji Przyjazny Kraj, która jest pomysłodawcą projektu, oraz Instytutem Finansów Publicznych.

 

Raport przedstawia problematykę długu publicznego, czynniki jego wzrostu i stabilności, ale również zagrożenia wynikające z nadmiernego poziomu, w końcu konsekwencji doprowadzenia do sytuacji, w której kontrola nad dynamiką długu zostaje utracona i dochodzi do kryzysu zadłużenia. Jest to doroczna aktualizacja raportów z 2021, 2022 i 2023 r. o tym samym tytule, prezentowanych również na Europejskim Kongresie Finansowym, uwzględniająca zmiany na rynku finansowym w latach 2023-2024, groźbę unijnej procedury nadmiernego deficytu, utrzymujące się wysokie stopy procentowe, wzrost luki VAT, wysokie kosztów obsługi długu oraz nowe ramy regulacyjne UE w zakresie długu publicznego. Omówione w nim zostały warunki stabilności i kontroli długu publicznego oraz wyzwania długookresowe finansów publicznych w Polsce.