XXIV Konferencja Rynku Kapitałowego IDM

XXIV Konferencja Rynku Kapitałowego

06-09 marca 2024, Bukowina Tatrzańska

Wydarzenie: Debaty o rynku kapitałowym

 

Tomasz Prusek, prezes zarządu Fundacji Przyjazny Kraj, będzie mieć zaszczyt moderować trzy panele dyskusyjne podczas XXIV Konferencji Rynku Kapitałowego organizowanej przez Izbę Domów Maklerskich odbywającej się w dniach 06-09 marca 2024 w Bukowinie Tatrzańskiej. Tytuł przewodni tegorocznej konferencji: „Ambicje Polski a potencjał ich realizacji – rynek kapitałowy w służbie gospodarki”.  Podczas paneli dyskusyjnych uczestnicy będą dyskutować m.in. o roli państwa na rynku kapitałowym, oczekiwaniach klientów w dobie szybkich zmian technologicznych oraz roli private equity i private debt w rozwoju rynku kapitałowego i finansowaniu polskiej gospodarki.

 

 1. Panel: „Rola Państwa na rynku kapitałowym – regulator czy aktywny uczestnik?”

Zakres tematyczny:

 • Skarb Państwa i państwowe TFI i OFE na rynku kapitałowym jako dominujący akcjonariusz. Stabilizacja czy zagrożenie?
 • Duży udział banków detalicznych/uniwersalnych (wielkość i koncentracja sektora) kontrolujących TFI, PPK i OFE – szanse czy zagrożenie?
 • Czy trzeba wyprowadzić Państwo ze spółek giełdowych? Jak zapewnić interes akcjonariuszy mniejszościowych?
 • Państwo jako regulator – co powinna zawierać SRRK 2.0. Jaki system finansowy dla Polski?

 

 1. Panel: „Klient i jego oczekiwania w dobie wyzwań technologicznych.”

Zakres tematyczny:

 • Profil: wiek, miejsce zamieszkania, wykształcenie, mix generacyjny? Co powoduje, że w danej grupie część osób inwestuje a część nie? Jakie są zwyczaje inwestowania (mobile/desktop, wpływ UX/UI itp.)?
 • Produkty: jakie produkty są dla nich atrakcyjne i dlaczego? Jakie faktycznie wybierają? Czym się kierują przy wyborze produktu? Czy inwestują w digital/crypto/NFT?
 • Instytucje: z jakich instytucji korzystają? Czym się kierują przy wyborze instytucji?
 • Jakiego doradztwa oczekują i jak powinna być rola doradcy (ew. robodoradztwo)? Czy korzystają z fintech lub oferty zagranicznych firm?
 • Wsparcie dla inwestorów: jakiego wsparcia w instytucjach poszukują inwestorzy „poza transakcyjnością”? Jakie wsparcie oferują rodzime instytucje (analizy, doradztwo, edukacja) i z jakich korzystają kliencie? Jak w tym świetle prezentuje się oferta instytucji zagranicznych/fintech? Jaka jest wartość tych usług w ocenie klientów i jak tą wartość budować?

 

 1. Panel: „Rola Private Equity i Private Debt” w rozwoju rynku kapitałowego i finansowaniu gospodarki.”

Zakres tematyczny:

 • Dlaczego tak mało spółek w ostatnich 5 latach zostały wprowadzone przez PE na giełdę w porównaniu z poprzednimi okresami? Gdzie są bariery na polskim rynku po stronie Giełdy, regulacji, domów maklerskich, a gdzie mocne strony, które należy rozwijać i dają szansę na przyszłość. Co powinno się zmienić radykalnie?
 • Czy fundusze zasilone środkami z PPK zwiększyłyby swoje chęci do wprowadzania spółek portfelowych na GPW?
 • Jak powinna wyglądać współpraca – przejście między PE i IPO – rynek VC?
 • Jak zachęcić spółki do IPO?