XXIX Welconomy Forum

XXIX Welconomy Forum

30-31 maja 2022, Toruń

Wydarzenie: Debata o roli handlu detalicznego dla procesów gospodarczych i społecznych

 

Tomasz Prusek, prezes zarządu Fundacji Przyjazny Kraj, weźmie udział w panelu dyskusyjnym „Handel detaliczny. Znaczenie dla procesów gospodarczych i społecznych” na XXIX Welconomy Forum w Toruniu, w poniedziałek 30 maja 2022, w godz. 18.30-20.00.

Panel ma odpowiedzieć na pytania m.in. jak rozwój zorganizowanego handlu detalicznego przyczynił się do stabilizacji cen i obniżenia inflacji w Polsce, jak oddziałuje na obniżanie poziomu ubóstwa, jak wpływa na rozwój nowych technologii i innowacji.

W panelu moderowanym przez dr. Stanisława Kluzę (Szkoła Główna Handlowa) wezmą udział także m.in. Andrzej Faliński (Dyrektor Generalny Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji w latach 2000-2017), dr hab. Tomasz Rostkowski (Instytut Kapitału Ludzkiego – Szkoła Główna Handlowa) oraz dr Paweł Wojciechowski (Profesor Wszechnicy Polskiej, Minister Finansów w 2006, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych w latach 2009-2010).